Skip to main content

Πιστοποίηση και Αναγνώριση

Πανεπιστήμιο Frederick

Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Το Πανεπιστήμιο Frederick λειτουργεί με βάση το σχετικό νόμο περί ιδιωτικών Πανεπιστημίων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα προγράμματα σπουδών του αξιολογούνται και εγκρίνονται από ειδική επιτροπή, την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.), που διορίζεται από την Κυβέρνηση. Η Επιτροπή αυτή έχει και τη γενικότερη εποπτεία της λειτουργίας του Πανεπιστημίου.

Τον Ιανουάριο του 2012, το Πανεπιστήμιο πήρε την τελική άδεια λειτουργίας του μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η απόφαση λήφθηκε στη βάση της έκθεσης της Επιτροπής Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων στην οποία καταγράφεται η πορεία ανάπτυξης και η πρόοδος του Πανεπιστημίου από τον Οκτώβριο του 2007 έως τον Οκτώβριο του 2011, περίοδο κατά την οποία το Πανεπιστήμιο λειτουργούσε με αρχική άδεια λειτουργίας.

Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου είναι πλήρως αναγνωρισμένα από την Κυπριακή Δημοκρατία και από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Πανεπιστήμιο Frederick από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 λειτουργεί διδακτορικά προγράμματα σπουδών. Οι διδακτορικές σπουδές είναι ο ανώτατος τίτλος σπουδών που μπορεί να απονέμει ένα πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Frederick είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένο για την επιτυχία αυτή.

Αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Το Πανεπιστήμιο Frederick, ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης και αφού έτυχε ενδελεχούς αξιολόγησης, αναγνωρίστηκε από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) της Ελλάδας, ως Ομοταγές Ίδρυμα προς τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και οι Σχολές και Τμήματά του, ως ισότιμα με τα αντίστοιχα των Ελληνικών Α.Ε.Ι.

Αναγνώριση από επαγγελματικά σώματα

Τα προγράμματα σπουδών χαίρουν και της αντίστοιχης επαγγελματικής αναγνώρισης από τα πιο κάτω επαγγελματικά σώματα. Η αναγνώριση από τα επαγγελματικά σώματα έχει εξέχουσα σημασία για τους απόφοιτούς αφού σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί προαπαιτούμενο για το δικαίωμα εξάσκησης επαγγέλματος.

Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ)

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) αναγνώρισε όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του με αποτέλεσμα οι απόφοιτοι να εγγράφονται στο μητρώο του Επιμελητηρίου.

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων

Το πενταετές δίπλωμα Αρχιτεκτονικής είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων, με βάση σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Article21(7) of Directive 2005/36/EC Qualifications of Architects).

Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου

Το Πρόγραμμα Νοσηλευτικής έχει πιστοποιηθεί από το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου και οι απόφοιτοι εγγράφονται στο Μητρώο Νοσηλευτικής Κύπρου.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Πτυχίο Γενικής Νοσηλευτικής

Το πτυχίο Γενικής Νοσηλευτικής είναι επίσημα αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και ο επαγγελματικός τίτλος Νοσηλευτής/(τρια) Γενικής Νοσηλευτικής με βάση σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Annex V, point 5.2.2 of Directive 2005/36/EC)

Μητρώο Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου

Οι απόφοιτοι του προγράμματος Κοινωνικής Εργασίας εγγράφονται στο Μητρώο Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Οι απόφοιτοι των προγραμμάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Προδημοτικής Εκπαίδευσης εγγράφονται στους καταλόγους της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας.

Association of International Accountants (AIA)

Οι απόφοιτοι από τα προγράμματα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων απαλλάσσονται σε 12 από τα 16 γραπτά του ΑΙΑ.

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

Οι απόφοιτοι από τα προγράμματα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων απαλλάσσονται σε 9 και 8 από τα 14 γραπτά του ACCA αντίστοιχα. Επίσης, οι απόφοιτοι του προγράμματος Ναυτιλιακών Σπουδών απαλλάσσονται από αριθμό εξετάσεων του ACCA.

Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW)

Οι απόφοιτοι του προγράμματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικών απαλλάσσονται σε 8 από τα 15 γραπτά του ICAEW (Institute of Chartered Accountants of England and Wales - Ινστιτούτο Εγκεκριμένων Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας).

Institute of Chartered Shipbrokers

Οι απόφοιτοι του προγράμματος Ναυτιλιακών Σπουδών απαλλάσσονται από αριθμό εξετάσεων του ICS.

Απονομή των ECTS Label και Diploma Supplement Label

Κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2011-2012, απονεμήθηκε στο Πανεπιστήμιο Frederick το ECTS Label, ως υψηλότερη ένδειξη αναγνώρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την άριστη εφαρμογή του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS).

Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι ανάμεσα σε άλλα 23 πανεπιστήμια απ’ όλη την Ευρώπη, που παρέλαβαν το ECTS Label αυτή τη χρονιά. Το ECTS είναι ένα φοιτητο-κεντρικό σύστημα για τη συσσώρευση και μεταφορά πιστωτικών μονάδων, βασιζόμενο στη διαφάνεια των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των διαδικασιών μάθησης. Αποσκοπεί στη διευκόλυνση του προγραμματισμού, της παράδοσης, της αξιολόγησης, της αναγνώρισης και της επικύρωσης τίτλων σπουδών και ενοτήτων μάθησης, καθώς και της κινητικότητας των φοιτητών.

Η αναγνώριση αυτή έρχεται να συμπληρώσει επιτυχία του προηγούμενου έτους, όταν στο Πανεπιστήμιο Frederick απονεμήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Diploma Supplement Label, μια αναγνώριση για το εξαιρετικό έργο του Πανεπιστημίου στην υλοποίηση του Diploma Supplement. Το Diploma Supplement είναι ένα επεξηγηματικό έγγραφο που προσαρτάται στον τίτλο σπουδών που εκδίδει ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μέσω του οποίου παρέχεται διαφάνεια και διευκολύνεται η ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση των προσόντων, καθώς και η κινητικότητα των φοιτητών.

Και οι δύο αυτές αναγνωρίσεις δίνουν στο Πανεπιστήμιο Frederick μια εξέχουσα θέση ανάμεσα στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και το καθιερώνουν ως έναν πλέον αξιόπιστο εταίρο στην ευρωπαϊκή και τη διεθνή συνεργασία.

Το Κε.Δι.Βι.Μ.1 DataEvros αποτελεί συνεργαζόμενο κέντρο της εταιρείας UCERT και του Ομίλου D Group, η οποία είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος του Πανεπιστημίου Frederick της Κύπρου για τη προώθηση των προγραμμάτων σπουδών του σε Ελλάδα και Βαλκάνια.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τα Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακά

Συμπλήρωσε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου για όλες τις πληροφορίες.

FORM